Biorytmy (Cykly)

Zajímavá je souvislost například mezi numerologií a biorytmy. Vědci zjistili, že lidské bytí je ovládáno několika rytmy, které začínají běžet v den narození a každý z nich má jinou délku. Každá osoba, tedy ať muž nebo žena, je ovlivněna třemi biorytmy/cykly. Jde o mužský nebo také fyzický cyklus, který se opakuje po 23 dnech a ovlivňuje naši … Continue reading Biorytmy (Cykly)

Osobní roční vibrace

Důležitou roli v životě člověka hrají i takzvané osobní roční vibrace. Ty způsobují, že po dobu dvanácti měsíců od jedněch narozenin do druhých jste pod vlivem vibrace jednoho čísla z rozmezí 1 – 9. Po dalších narozeninách začínáte být pod vlivem následujícího čísla. Po dokončení devítiletého cyklu začíná znovu nový devítiletý cyklus. Svůj život začínáte v roční vibraci … Continue reading Osobní roční vibrace

Rozbor osobnosti

Jak tedy samotný numerologický rozbor osobnosti ze jména vypadá? Nejprve se převede jméno a příjmení na číslice. Převodní tabulka písmen na čísla Ze jména poté můžeme získat následující čísla: jmenné nebo též výrazové nebo vibrační číslo – získáme ho součtem všech písmen jména a příjmení a vyjadřuje vnější charakter osobnosti, tedy to, jak se osoba … Continue reading Rozbor osobnosti

Rozbor jména

Druhým neméně důležitým údajem pro numerologickou analýzu osobnosti je jméno a příjmení. Jelikož každé písmeno odpovídá vibracím určité číslice, lze jméno převést do číselného vyjádření – písmena se převádí bez diakritiky. Tabulka převodu písmen na čísla resp. čísla přiřazená jednotlivým písmenům se mohou v různých zdrojích lišit. Záleží na tom, zda autor používá převodní tabulku, která … Continue reading Rozbor jména

Číslo 22

Stejně jako číslo jedenáct tak i číslo dvacet dva patří mezi mistrovská čísla a vyjde-li v mezisoučtu, neredukuje se již na jedno číslo. Charakteristika čísla dvacet dva V tomto případě se slučují účinky čísla dvě v zesílené podobě s číslem čtyři, které je výsledkem součtu čísla dvacet dva. Toto číslo obsahuje potenciál dvojky ve formě vysoké citlivosti, intuice, jasnovidných … Continue reading Číslo 22

Číslo 11

Již dříve v článku jsem zmiňovala speciální význam tzv. mistrovských čísel, mezi něž patří i číslo 11. Vyjde-li tedy v některém z mezisoučtů číslo jedenáct, nesčítá se již do podoby čísla dvě, ale nechá se v tomto tvaru. Charakteristika čísla jedenáct Číslo jedenáct stejně jako další mistrovská čísla (22, 33) je velmi mocné a silné číslo. Ne vždy  osoba … Continue reading Číslo 11

Číslo 9

Charakteristika čísla devět Číslo devět vyjadřuje lidskost, soucit, altruismus, ideály, velkorysost, štědrost, ochotu pomáhat, poctivost, vznešenost, ušlechtilost, pedagogické nadání a vynalézavost. Symbolizuje také duchovní sílu, hledání smyslu života, zájem o tajemno, duchovno, mystiku, filosofii, umění a vědu. Je to číslo zakončení, završení a naplnění. Toto číslo má velký magický a rituální význam. Je to číslo … Continue reading Číslo 9

Číslo 8

Charakteristika čísla osm Osmička je nejmocnější ze všech  čísel. Je to číslo peněz, ambicí, vůle, logického myšlení, obrazotvornosti a organizačních schopností. Značí zájem o hmotný svět, zaměření na získávání majetku, peněz, na úspěch a zisk. Symbolizuje i touhu po moci, slávě, vlivu a sexu. Je to číslo vyjadřující osud, rovnováhu a spravedlnost. V povaze člověka představuje … Continue reading Číslo 8

Číslo 7

Charakteristika čísla sedm Číslo sedm je vyjádřeno klíčovými slovy zkušenost, moudrost a záhadnost.  Sedmička je jedním z nejcitlivějších čísel (mimo sedmičky to jsou ještě dvojka, šestka a vícečetné jedničky). Je to číslo zájmu o duchovno, náboženství, filosofii, mysticismus, nevědomí, číslo nadsmyslových a léčitelských schopností. Vyjadřuje čas odpočinku, meditace, analýzy, zklidnění se, stáhnutí se do ústraní, hledání … Continue reading Číslo 7