Numerologie

Jak využít znalost čísel

Numerologie

Numerologie

Čísla měla od pradávna magický a mystický význam v tajných naukách všech národů a kultur. Již staří Egypťané či Indové se zabývali okultním významem čísel a spojovali je s fenomény času a individuálním lidským osudem.

Jedna z věd, která se zabývá čísly, je numerologie. Přestože kořeny numerologie sahají daleko do minulosti (je dokonce starší než astrologie), na nějaký čas se na ni tak trochu pozapomnělo. V posledních letech ale dochází k jejímu znovuobjevení.

Dala by se zjednodušeně popsat jako věda o skrytých vlivech čísel na život člověka. Základní výchozí údaje pro numerologickou analýzu jsou datum narození, jméno a příjmení.

Numerologie vychází ze skutečnosti, že čísla vyjadřují nejen kvantitu, ale i kvalitu. Příroda a celý vesmír jsou složeny z milard různých vibrací a stejně tak každé číslo je nositelem určité vibrace, která ovlivňuje člověka. V numerologii se pracuje s čísly 1 – 9 (příp. čísly 11 a 22, které mají zvláštní postavení), neboť každé číslo lze zredukovat na jedno z těchto devíti čísel.