Numerologie

Jak využít znalost čísel

Numerologie

Číslo 6

Číslo šest charakterizují slova harmonie a soulad. Je to číslo smyslu pro krásu a estetiku. Označuje také soucit, mírumilovnost, ochotu pomáhat, obětavost, zodpovědnost, spravedlnost, rovnováhu, vyrovnanost a pečlivost. Je nositelem statečnosti, dobročinných sklonů, smyslu pro nestrannost, veselosti a optimismu.

Zahrnuje také všechny druhy vztahů, jako jsou láska, přátelství, sexualita, mateřství, manželství, rodina a domácí život. Dává příslib postupu, pokroku, dosažení cíle, povýšení, úspěchu, rodinného štěstí. Může vyjadřovat také možnosti růstu, nové příležitosti, navázání nového milostného vztahu, svatbu, narození dítěte, stěhování atd.

Co se týče záporů tohoto čísla, může to být ztráta nadšení, přílišná mírnost, vzdaní se ctižádosti, váhavost, shovívavost, která v některých situacích není na místě, neschopnost obrany, zranitelnost a nechání se utlačovat.

Šestka jako číslo měsíce nebo roku

Pod vlivem čísla šest jsou lidé narození v červnu a v letech, jejichž součet roku narození odpovídá číslu šest. Jde např. o roky 1968, 1977, 1986, 1995, 2004. Tito lidé jsou citliví, mají potřebu harmonie, ale zároveň jsou i odolní. Jejich potřeba harmonie je silná natolik, že i přes svoji citlivost se dokáží postavit ze sebe a ukončit situaci, která by narušovala jejich harmonii.

Tito lidé potřebují, aby je někdo miloval a oceňoval. Vytvářejí kolem sebe harmonii a krásu, a to především doma, neboť budování harmonického prostoru k žití je pro ně prioritou. Jejich potřeba harmonie a krásy je zaměřena i na harmonii a krásu v přirozené formě, tedy v podobě přírody. Často volí místo svého bydliště v přírodě či na venkově.

Šestka jako číslo roku může jejímu nositeli posílit paměť. Osoby narozené v červnu nebo s číslem roku šest mají také předpoklady pro obchodní podnikání. Mají v sobě lásku k umění a estetice. Tito lidé jsou málo snášenliví na stres. Jsou zranitelní, mohou mít sklony nervovému vypětí a k jednání bez uvážení.

Šestka jako životní (osudové) číslo

Pro lidi s životním číslem šest jsou velmi důležité hodnoty jako domov, rodina a partnerské vztahy. Tyto osoby touží po harmonickém vztahu a potřebují partnera, který splní jejich představy. Neustále hledají lásku, mají vysoké citové nároky. Nemají rádi polovičatost, touží po dokonalosti.

A protože život ani lidé nejsou dokonalí, budou se tito lidé často dostávat do situací, kdy budou konfrontováni se svoji potřebou dokonalosti. Budou se proto muset naučit přijímat sebe sama i věci takové, jaké jsou. Lidé s životním číslem šest mívají dobré obchodní sklony, zároveň mají velmi blízko k umění a estetice.

Jsou to jedinci s šestým smyslem, tedy dobrým mimosmyslovým vnímáním. Obvykle mají velké ideály a také kladou velký důraz na materiální stránku života. Často zastávají povolání, která jim umožňují získat velkou moc nebo slávu. Jsou to lidé, kteří jsou ochotni a nápomocni pomáhat druhým, což někdy může zacházet až do extrémní podoby mučednictví.

Tito lidé často mívají nedostatek sebedůvěry, proto potřebují dostávat ve větší míře uznání, náklonnost a lásku. Právě to jim pomáhá budovat sebedůvěru. Pokud ji získají, dospějí tak k rovnováze, která jim umožní plně projevit jejich tvůrčí potenciál.

Použitá literatura

  • František Krum – Základy numerologie – věštění z čísel a karet
  • Robin Steinová – Numerologie – čísla lásky
  • Anna Šanová – Velká kniha Numerologie – učebnice numerologie pro každého
  • Jules Silver – Numerologie – Magie a mystika čísel
  • Milan Walek – Numerologie v praxi – Tajná řeč čísel
  • Dawne Kovan – Tajemství numerologie
  • Robert Griesbeck – Učebnice numerologie – Esoterika a Astrologie v Numerologii
  • Jitka Kadlecová – Jméno a numerologie