Numerologie

Jak využít znalost čísel

Numerologie

Numerologie v 21. století

Na závěr bych se ještě ráda zastavila u toho, co nám přinese a přináší 21. století z pohledu numerologie. Ve 21. století přestaly být naše životy pod vlivem jedničky, která je o „já“ a egu a začaly být pod vlivem dvojky, která je o „my“ a vztazích.

Dvojka je číslo intuice, citu, soucitu. Takže lidé narození po roce 2000 budou citlivější a vnímavější k potřebám druhých, budou vnitřně vedeni k používání intuice a budou se často vyjadřovat prostřednictvím uměleckých forem. Budou pečovat o svoji duši a duchovní principy pro ně budou důležitější než materiální hodnoty.

Budou se více zamýšlet a pátrat po smyslu života, než tomu tak bylo u lidí narozených ve 20. století. Lidé narození po roce 2000 by si měli dávat pozor, aby se až příliš neobětovali pro druhé, nenechali sebou manipulovat a aby sami nemanipulovali ostatními.

Co se týče „negativních“ stránek těchto lidí může se stát, že budou umínění, budou vzdorovat všemu kolem sebe, budou v sobě mít pocit ublížení nebo je budou stresovat maličkosti. V těchto situacích pak hrozí, že budou reagovat útočně nebo agresivně.

Pokrok ve 21. století bude zaměřen především na ekologii, zdraví a alternativní zdroje energie. Bude také docházet k uměleckému a kulturnímu rozvoji.

Nedojde k jaderné válce, nicméně bude docházet k přírodním katastrofám. Ty ale paradoxně pomohou sjednotit lidstvo a dovedou ho ke společnému cíli a míru.

Tyto změny (vesměs pozitivní v porovnání s 20. stoletím) jistě nenastanou z roku na rok, ale postupně si pod vlivem čísla 2 budeme vytvářet šťastnější a vyváženější podmínky k životu.

Pokud vás numerologie zaujala a chcete se dozvědět více, můžete si o ní přečíst knihu, navštívit numerologa nebo si udělat základní numerologický rozbor na internetu. Existuje několik internetových stránek, které vám vypracují základní numerologický rozbor zdarma.

Tyto rozbory ale berte s rezervou, neboť žádný numerologický program nemůže postihnout všechny souvislosti, které při rozboru zvažuje zkušený numerolog.

Zda využijete numerologii k tomu, abyste díky číslům zjistili více o sobě, záleží jen a jen na vás. Numerologie otevírá nové obzory na cestě za sebepoznáním a lepším pochopením životních souvislostí.

Použitá literatura

  • František Krum – Základy numerologie – věštění z čísel a karet
  • Robin Steinová – Numerologie – čísla lásky
  • Anna Šanová – Velká kniha Numerologie – učebnice numerologie pro každého
  • Jules Silver – Numerologie – Magie a mystika čísel
  • Milan Walek – Numerologie v praxi – Tajná řeč čísel
  • Dawne Kovan – Tajemství numerologie
  • Robert Griesbeck – Učebnice numerologie – Esoterika a Astrologie v Numerologii
  • Jitka Kadlecová – Jméno a numerologie