Numerologie

Jak využít znalost čísel

Numerologie

Číslo 7

Číslo sedm je vyjádřeno klíčovými slovy zkušenost, moudrost a záhadnost. Sedmička je jedním z nejcitlivějších čísel (mimo sedmičky to jsou ještě dvojka, šestka a vícečetné jedničky).

Je to číslo zájmu o duchovno, náboženství, filosofii, mysticismus, nevědomí, číslo nadsmyslových a léčitelských schopností. Vyjadřuje čas odpočinku, meditace, analýzy, zklidnění se, stáhnutí se do ústraní, hledání smyslu života. Vyjadřuje také analytické schopnosti, přemýšlivost, inteligenci, učenost a představivost.

Negativními aspekty čísla sedm mohou být skony k zoufalství, skleslosti, melancholii, náladovosti, samotářství, únik z reality do světa snů, nečinnost či nevyužívání svého nadání.

Sedmička jako číslo měsíce nebo roku

Tato charakteristika se vztahuje na lidi narozené v červenci a lidi, jejichž součet roku narození je číslo sedm – jde např. o roky 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005. Lidé narození v tyto roky nebo červenci mají výbornou pozorovací schopnost.

Pozorují lidi a situace kolem sebe a to co vidí dokáží výborně, výstižně a často vtipně shrnout, vystihnout nebo okomentovat. Proto mnozí z komiků mají číslo měsíce nebo roku právě číslo sedm. Lidé ovlivnění vlastnostmi sedmičky mají potenciál vyniknout v široké škále profesí od medicíny, vědy nebo práva až po umění.

Tito lidé jsou ve vztazích k ostatním chápaví a účastní, nicméně v jádru bývají trochu egocentričtí. Často využívají ostatní aby je vyslechli, aby měli komu vyložit fakta a své názory, ale už méně stojí o vyslechnutí názoru a reakce druhých. Přesto ale od osob jim blízkých jsou schopni přijmout praktické připomínky.

Sedmička jako životní (osudové) číslo

Lidé s životním číslem sedm se zaměřují na duševní práci a práci na sobě samých. Tito lidé mívají léčitelské nadání, a to v některé z těchto rovin: duchovní, emocionální nebo fyzické. Mnozí si ale tohoto svého potenciálu, přestože je přítomen, nejsou vědomi.

Záleží na příslušné osobě, zda tento potenciál v sobě objeví a dále ho rozvíjí. Pro tyto lidi je velmi důležitá osobní zkušenost. To je důvod, proč často nedbají rad ostatních a potřebují si ke svým zkušenostem dojít sami. Pro lidi s životním číslem sedm jsou velmi důležité vztahy a přátelství.

Nicméně manželství pro tyto osoby nemusí být snadné, neboť mají potřebu nezávislosti a svobody. Někdy tito lidé podnikají velké cesty. Často jim prospívá život na venkově, u moře nebo v horách. Materiálního úspěchu se těmto lidem nedosahuje snadno, ale často jim přijdou peníze z překvapivých a neočekávaných zdrojů.

Použitá literatura

  • František Krum – Základy numerologie – věštění z čísel a karet
  • Robin Steinová – Numerologie – čísla lásky
  • Anna Šanová – Velká kniha Numerologie – učebnice numerologie pro každého
  • Jules Silver – Numerologie – Magie a mystika čísel
  • Milan Walek – Numerologie v praxi – Tajná řeč čísel
  • Dawne Kovan – Tajemství numerologie
  • Robert Griesbeck – Učebnice numerologie – Esoterika a Astrologie v Numerologii
  • Jitka Kadlecová – Jméno a numerologie