Numerologie

Jak využít znalost čísel

Numerologie

Osobní roční vibrace

Důležitou roli v životě člověka hrají i takzvané osobní roční vibrace. Ty způsobují, že po dobu dvanácti měsíců od jedněch narozenin do druhých jste pod vlivem vibrace jednoho čísla z rozmezí 1 – 9. Po dalších narozeninách začínáte být pod vlivem následujícího čísla. Po dokončení devítiletého cyklu začíná znovu nový devítiletý cyklus. Svůj život začínáte v roční vibraci pod vlivem vašeho životního čísla (= číslo vzniklé součtem celého vašeho data narození)

Každá osobní roční vibrace vytváří podmínky pro jiné aktivity a životní kroky. Svojí osobní roční vibraci zjistíte, když sečtete číslo vašeho dne a měsíce narození a k tomu přičtete rok posledních narozenin. Takže jste-li narozeni např. 25. 6. provedete výpočet následovně: 2 + 5 + 6 = 13 = 4 + 2011 (= rok vašich posledních narozenin) = 4 + 2 + 0 + 1 + 1 = 8 (kdyby výpočet vyšel dvojciferně, sečtete ho do jednociferného výsledku). Výsledek Vám říká, že osoba narozená 25. 6. je od posledních narozenin (25. 6. 2011) do příštích narozenin (25. 6. 2012) pod vlivem vibrace čísla 8.

Pojďme se nyní podrobněji podívat na charakteristiku jednotlivých osobních ročních vibrací.

Osobní roční vibrace pod vlivem čísla 1

V této roční vibraci dochází často ke změně zaměstnání nebo povýšení, změně bydliště, započetí nových plánů nebo projektů, k rozhodnutím. Je to období příležitostí, iniciativy a nezávislosti. V tomto období se často lidé mohou cítit osaměle, nebo vlivem větší nezávislosti naopak mohou mít potřebu samoty. Pokud se člověk potřebuje naučit více se prosadit a být silnější, bude v tomto období dostávat životní zkoušky, v kterých by se měl tomuto naučit. Pokud jste v předchozích letech usilovali o dosažení určitého cíle, v tomto období se obvykle dočkáte odměny za svoje snažení.

Osobní roční vibrace pod vlivem čísla 2

Toto období je vhodné k navazování vztahů. Je to období citu, přátelství, potřeby sdílení svých pocitů a zážitků s ostatními. Je vhodné pro spolupráci, neboť lidé jsou více chápaví a empatičtí, nemají potřebu se izolovat, ale naopak přicházet do interakce s ostatními. Je to období, kdy bychom obzvlášť měli naslouchat svému vnitřnímu hlasu, svým pocitům a nechat se vést svojí intiucí. Důležitá je harmonie a klid, stres by lidi v období této vibrace velmi zasáhl a hrozilo by jim v důsledku toho onemocnění.

Osobní roční vibrace pod vlivem čísla 3

V tomto období jsou na vrcholu mentální a tvůrčí schopnosti. Proto je to doba vhodná na studium, získávání nových znalostí a na vyventilování mentální energie tvůrčím způsobem. Činnosti prováděné v tomto období by neměly být rutinní, ale naopak náročné a podnětné, aby umožnily využít v plné míře mentální energii. Jinak by se přetlak mentální energie mohl projevovat ve formě výbušnosti, kritičnosti nebo nespavosti. Je to rok vhodný ke společenským kontaktům, provozování koníčků a k cestování. V tomto roce jsou také lidé často nuceni vyrovnat se s minulostí, nedořešenými situacemi a vztahy.

Osobní roční vibrace pod vlivem čísla 4

Tento rok je hodně o tvrdé práci, materiálních aspektech, období velmi fyzicky aktivní. V tomto období se lidé často do práce ponoří natolik, že si nevšímají varovných signálů přepracování. Proto je velmi důležité udržovat určitý rytmus, který zajistí účelné využití energie, ale stanoví i hranice, aby nedocházelo k vyčerpání a v důsledku toho k onemocnění. Lidé řeší otázky materiálního zabezpečení, otázky spoření, nákupů a prodejů – je to čas vhodný pro nákup nemovitosti. Lidé se drží spíše doma, často potřebují podporu a povzbuzení, neboť mívají pochybnost o schopnosti dosáhnout v životě úspěchu. Partnerský vztah, který začne v tomto období bývá obtížný a náročný, nedoporučuje se svatba.

Osobní roční vibrace pod vlivem čísla 5

Tento rok je rokem zlomu a změn, a to jak v osobnosti člověka, tak i ve vnějších podmínkách. Umožňuje osvobození od všeho, co člověka omezovalo a svazovalo během předchozích 4 let. Změny, které nastávají, by měly být brány a chápány ne z pohledu strachu a nejistoty z budoucnosti, ale naopak jako příležitost k něčemu novému. Obvykle jsou ale změny v tomto období lidmi vítané. Pětka v sobě nese i téma svobody, proto v tomto roce lidé nechtějí být ničím omezováni, potřebují myšlenkovou i fyzickou svobodu, rádi v tomto období cestují. Je to období společenských kontaktů, setkávání s přáteli a ostatními lidmi.

Osobní roční vibrace pod vlivem čísla 6

Tento rok se týká vztahů, rodiny, domova, harmonie, umění, tvůrčí inspirace. Je to období vhodné na sňatky, navazování trvalých vztahů, upevňování a zlepšování již existujících vztahů (jak partnerských, tak v rodině), období rození dětí. Velká část energie je investována ve prospěch rodiny, blízkých, či jiných společenství. To je v tomto období určitě správně, nicméně zároveň je zde potřeba tvůrčího vyjádření. Je tedy třeba najít rovnováhu mezi tvůrčím vyjádřením a energií investovanou ve prospěch ostatních. Pokud byste se totiž vydávali moc, aniž byste si nechali prostor sami pro sebe, začne se ve vás hromadit zatrpklost a časem by z toho mohla vzniknout i nemoc. Vypadá to, jakoby u lidí v tomto období docházelo k jemným změnám v jejich chemii a tím ke změně vyzařování. To zvyšuje jejich přitažlivost pro druhé.

Osobní roční vibrace pod vlivem čísla 7

Toto období je období samoty, duchovního růstu, léčení, cestování, období vhodné pro studium, rozjímání a vytvoření významného díla. Není ale vhodné pro nové začátky, společenské kontakty ani finanční operace. V tomto roce člověka může postihnout nemoc, nebo nemoc někoho blízkého, někdy dochází i ke ztrátám blízké osoby. Je to období, kdy se lidé větší měrou zajímají o problémy druhých a nabízejí jim svoji pomoc. Často dochází ke změnám (v přátelských i milostných vztazích, doma, v práci i nitru člověka), které se bolestivě dotýkají citů. V tomto roce je důležité nedělat nic silou, ale spíše se pozastavit, meditovat, stahnout se do ústraní.

Osobní roční vibrace pod vlivem čísla 8

Tento rok bývá někdy těžší zvláště v počátečním období, a to především v oblasti financí. Může docházet k majetkovým a finančním ztrátám, proto by se v této oblasti mělo postupovat velmi opatrně. Paradoxně ale toto období dává zároveň i možnost uspět a hmotně si zajistit bezpečný život. Pokud bude energie správně nasměrována a využita, lze v tomto období lecčehos dosáhnout v mnoha směrech. Osmička je číslem karmy (karma je zjednodušeně řetěz příčin a následků – dávání a braní, spravedlnosti a nespravedlnosti, akce a reakce, který trvá tak dlouho, dokud není dosaženo rovnováhy). V tomto období sklízíme ovoce za to, jak jsme se ve svém životě chovali a na tom závisí i to, jak pro nás toto období bude úspěšné.

Osobní roční vibrace pod vlivem čísla 9

Toto je období zakončování. Často dochází k ukončování vztahů (přátelských i partnerských) nebo zaměstnání, ke stěhování, lidé podnikají daleké cesty, mění směr svého snažení atd. Je důležité provést si bilanci ve všech oblastech našeho života a to, co není „zdravé“ nebo fungující, ukončit. Jinak hrozí, že si to přetáhneme do dalšího devítiletého cyklu. Lidé jsou často nuceni přehodnotit svůj žebříček hodnot a zamyslet se nad hlubším významem své existence. Pokud jste právě uplynuvší devítileté období neprožili šťastně, máte před sebou nový začátek.

Použitá literatura

  • František Krum – Základy numerologie – věštění z čísel a karet
  • Robin Steinová – Numerologie – čísla lásky
  • Anna Šanová – Velká kniha Numerologie – učebnice numerologie pro každého
  • Jules Silver – Numerologie – Magie a mystika čísel
  • Milan Walek – Numerologie v praxi – Tajná řeč čísel
  • Dawne Kovan – Tajemství numerologie
  • Robert Griesbeck – Učebnice numerologie – Esoterika a Astrologie v Numerologii
  • Jitka Kadlecová – Jméno a numerologie