Numerologie

Jak využít znalost čísel

Numerologie

Číslo 2

Číslo dva je číslo symbolizující intuici, rovnováhu, soucit, cit, diplomacii, spolupráci, schopnost vcítit se do druhých, ženský princip a pasivitu. Dvojka je také nositelem ohleduplnosti, společenskosti, sociálního cítění, snahy o soulad a harmonii stejně jako číslo přizpůsobivosti.

Nedostatky které s sebou číslo dvě nese může být například přílišné sebeobětování, přizpůsobivost, váhavost a opatrnost či protichůdnost myšlenek.

Dvojka jako číslo měsíce nebo roku

Tato charakteristika se týká lidí narozených v únoru a v letech, jejichž součet dává číslo dva (jde o roky 1964, 1973, 1982, 1991 a dále každý další 9. rok). Lidé s tímto číslem měsíce nebo roku jsou laskaví, citliví, vnímaví a mají dobře vyvinutou intuici. Často se řídí svým „šestým smyslem“ a mnozí z nich mají dokonce schopnosti mimosmyslového vnímání. Jsou to často lidé vyzařující osobní kouzlo a sexappeal.

Dvojka jako životní (osudové) číslo

Lidé s životním číslem dva jsou laskaví, dobrosrdeční, snášenliví a mají dobře vyvinutou intuici. Nebývají to silné osobnosti, neboť nemají dostatek odvahy a neradi rozhodují, rádi nechávají iniciativu a aktivitu na druhých. Někdy podléhají pasivitě a pocitu poraženectví a poddání se okolnostem.

Mají nadání usmiřovat lidi. K životu potřebují poklidné a pohodové prostředí. Pokud ho nemají, může se u nich projevovat roztržitost nebo nervozita. Od svého partnera vyžadují oddanost. Někdy mohou být submisivní nebo přecitlivělí.

Použitá literatura

  • František Krum – Základy numerologie – věštění z čísel a karet
  • Robin Steinová – Numerologie – čísla lásky
  • Anna Šanová – Velká kniha Numerologie – učebnice numerologie pro každého
  • Jules Silver – Numerologie – Magie a mystika čísel
  • Milan Walek – Numerologie v praxi – Tajná řeč čísel
  • Dawne Kovan – Tajemství numerologie
  • Robert Griesbeck – Učebnice numerologie – Esoterika a Astrologie v Numerologii
  • Jitka Kadlecová – Jméno a numerologie