Numerologie

Jak využít znalost čísel

Numerologie

Biorytmy (Cykly)

Zajímavá je souvislost například mezi numerologií a biorytmy. Vědci zjistili, že lidské bytí je ovládáno několika rytmy, které začínají běžet v den narození a každý z nich má jinou délku. Každá osoba, tedy ať muž nebo žena, je ovlivněna třemi biorytmy/cykly.

Jde o mužský nebo také fyzický cyklus, který se opakuje po 23 dnech a ovlivňuje naši fyzickou stránku, vitalitu, odvahu, sebedůvěru atd. Druhým cyklem je ženský cyklus, který se opakuje po 28 dnech a ovlivňuje náš emoční stav, tedy nálady, optimismus, pohodu, veselost aj. (takže reklamní slogan, že i muži mají své dny, je v podstatě pravdivý).

Posledním cyklem je cyklus mentální opakující se po 33 dnech, který ovlivňuje naši bystrost, intelekt, vnímání, schopnost rozhodování atd. Jak už to tak bývá, cyklus obsahuje jak stavy vrcholné formy, tak i stavy „propadové“. A zde se dostáváme k tomu, jak velký význam může mít znalost těchto cyklů. Tyto informace využívá například letecký průmysl.

Některé letecké společnosti vypočítávají biorytmická data svých zaměstnanců a ukládají je do svých informačních systémů. Zjistí-li, že piloti nebo leteční dispečeři mají z pohledu některého z biorytmů „horší“ nebo kritické dny, jsou vystřídáni jinými kolegy, kteří jsou na tom biorytmicky lépe. Díky těmto opatřením se velmi snížil počet leteckých nehod zaviněných selháním lidského faktoru.

Toto byl jen jeden z příkladů, jak využít numerologii v praxi. Její možnosti jsou ale nezměrné. Může vám pomoci zjistit: vaše šťastná čísla, dny a roky; osudové roky (tj. roky, kdy se odehrají klíčové události vašeho života); ke kterým nemocem máte sklony (díky tomu můžete zaujmout preventivní opatření, aby se snížila pravděpodobnost jejich vzniku); jak bude úspěšná spolupráce s určitým obchodním partnerem; jak se k sobě hodíte se svým životním partnerem; jaké datum je vhodné pro svatbu, založení firmy nebo uvedení produktu na trh; jaké jméno firmy nebo produktu ji/ho předurčuje k úspěchu; pro jaké povolání máte předpoklady; jak ovlivňuje jméno města nebo ulice, kde bydlíte, jak se tam budete cítit; jaký osud předurčuje vašemu autu jeho SPZ atd.

Použitá literatura

  • František Krum – Základy numerologie – věštění z čísel a karet
  • Robin Steinová – Numerologie – čísla lásky
  • Anna Šanová – Velká kniha Numerologie – učebnice numerologie pro každého
  • Jules Silver – Numerologie – Magie a mystika čísel
  • Milan Walek – Numerologie v praxi – Tajná řeč čísel
  • Dawne Kovan – Tajemství numerologie
  • Robert Griesbeck – Učebnice numerologie – Esoterika a Astrologie v Numerologii
  • Jitka Kadlecová – Jméno a numerologie