Numerologie

Jak využít znalost čísel

Numerologie

Číslo 11

Již dříve v článku jsem zmiňovala speciální význam tzv. mistrovských čísel, mezi něž patří i číslo 11. Vyjde-li tedy v některém z mezisoučtů číslo jedenáct, nesčítá se již do podoby čísla dvě, ale nechá se v tomto tvaru.

Charakteristika čísla jedenáct

Číslo jedenáct stejně jako další mistrovská čísla (22, 33) je velmi mocné a silné číslo. Ne vždy osoba která je pod vlivem čísla jedenáct dokáže využít potenciál tohoto čísla a je spíše pod vlivem čísla dvě, které tvoří součet jedenáctky. Ne každý je totiž schopen přijmout potenciál mistrovského čísla, neboť s mistrovskými čísly není jednoduché žít.

Jedenáctka osciluje k číslu dvě a tak je ovlivněna číslem dvě, zároveň ale obsahuje i potenciál jedničky který je ještě znásoben díky dvojitému výskytu. Znásobuje se tak citlivost a intuice dvojky, ale i snaha po nezávislosti, tvůrčí potenciál, ego, energie a originalita, které v sobě nese číslo jedna.

Klíčovým slovem charakterizujícím číslo jedenáct je moc, proto lidé pod vlivem tohoto čísla často velmi silně ovlivňují svoje okolí. Je také nositelem velkých duchovních, věšteckých nebo léčitelských schopností. Pozitivními aspekty tohoto čísla jsou samostatnost, schopnost rozhodování, energie, sebedůvěra, sebeovládání, seberealizace, nebojácnost, vůle zvítězit a schopnost realizovat věci.

Negativními rysy jedenáctky mohou být netrpělivost, podrážděnost, vlezlost, zlost, přílišné prosazování se, a v extrémních případech se může projevit v podobě krutosti nebo sebevražedných sklonů.

Jedenáct jako číslo měsíce nebo roku

Tato charakteristika popisuje lidi narozené v listopadu a v roce 1901 a 1910. Tito lidé mají sklon a tendence vyvolávat ve svém okolí zmatek. Nedělají to sice cíleně, nicméně výsledkem toho je trápení pro všechny zúčastněné i pro osobu s číslem měsíce a roku jedenáct.

Tito lidé bývají přecitlivělí, náladoví a snadno urážliví. V životě naráží na svoji neschopnost vyjádřit hlubší pocity slovy. Lidé s číslem měsíce nebo roku jedenáct mají v sobě obsaženy i vlastnosti dvojky, kterými jsou mírumilovnost a intuice, dokáží milovat hluboce a vášnivě.

Jsou to lidé, kteří udělají vše pro ochranu lidí, které milují. Často si ale bojí pustit k sobě ostatní blízko. Dojde-li totiž k situaci, že jim někdo ublíží, zhroutí se pro ně celý svět. Proto se následně bojí, pustit si k sobě někoho blíž, bojí se dalšího ublížení. Mnohdy se tito lidé tváří navenek nezávisle, uvnitř to jsou ale lidé, pro něž je partner velmi důležitý, a kteří velmi špatně snášejí samotu.

Stává se tak, že v životě čelí neřešitelné situaci a dilematu – touží po lásce, ale zároveň se velmi bojí případného citového zranění. Jedenáctka je také duchovní číslo, proto se mnoho lidí s číslem měsíce jedenáct zajímá o spirituální, duchovní nebo náboženská témata.

Jedenáct jako životní (osudové) číslo

Lidé s životním číslem jedenáct jsou tvořiví, citliví a mají dobrou intuici. Mají předpoklady vidět a ocenit krásu ve všem kolem sebe. Bývají to okouzlující a úspěšní lidé. Kvůli své citlivosti jsou zranitelnými. Bývají to osoby ambiciózní, inteligentní a nadaní.

Vibrace čísla jedenáct dodává lidem neustálý tok inspirace a tvůrčí schopnosti. Jsou to ale i lidé složití, kterým okolí často nerozumí. Dvě jedničky způsobují to, že osoby pod vlivem čísla jedenáct mají silné ego, velkou potřebu nezávislosti a snahu vyniknout.

Tito lidé se musí naučit pracovat se svoji citlivostí, naučit se rozlišovat skutečnost od svých představ, měli by si dát pozor na netrpělivost, na nedorozumění a stresové situace. V negativním aspektu mohou mít sklony k nepochopení druhých, nesmiřitelnosti, tvrdosti nebo vztahovačnosti.

Ne všichni lidé s životním číslem jedenáct ale využijí potenciál tohoto čísla. Někteří z nich zůstanou více pod vlivem čísla dvě, které je součtem jedenáctky.

Použitá literatura

  • František Krum – Základy numerologie – věštění z čísel a karet
  • Robin Steinová – Numerologie – čísla lásky
  • Anna Šanová – Velká kniha Numerologie – učebnice numerologie pro každého
  • Jules Silver – Numerologie – Magie a mystika čísel
  • Milan Walek – Numerologie v praxi – Tajná řeč čísel
  • Dawne Kovan – Tajemství numerologie
  • Robert Griesbeck – Učebnice numerologie – Esoterika a Astrologie v Numerologii
  • Jitka Kadlecová – Jméno a numerologie