Číslo 22

Stejně jako číslo jedenáct tak i číslo dvacet dva patří mezi mistrovská čísla a vyjde-li v mezisoučtu, neredukuje se již na jedno číslo. Charakteristika čísla dvacet dva V tomto případě se slučují účinky čísla dvě v zesílené podobě s číslem čtyři, které je výsledkem součtu čísla dvacet dva. Toto číslo obsahuje potenciál dvojky ve formě vysoké citlivosti, intuice, jasnovidných … Continue reading Číslo 22

Číslo 11

Již dříve v článku jsem zmiňovala speciální význam tzv. mistrovských čísel, mezi něž patří i číslo 11. Vyjde-li tedy v některém z mezisoučtů číslo jedenáct, nesčítá se již do podoby čísla dvě, ale nechá se v tomto tvaru. Charakteristika čísla jedenáct Číslo jedenáct stejně jako další mistrovská čísla (22, 33) je velmi mocné a silné číslo. Ne vždy  osoba … Continue reading Číslo 11

Číslo 9

Charakteristika čísla devět Číslo devět vyjadřuje lidskost, soucit, altruismus, ideály, velkorysost, štědrost, ochotu pomáhat, poctivost, vznešenost, ušlechtilost, pedagogické nadání a vynalézavost. Symbolizuje také duchovní sílu, hledání smyslu života, zájem o tajemno, duchovno, mystiku, filosofii, umění a vědu. Je to číslo zakončení, završení a naplnění. Toto číslo má velký magický a rituální význam. Je to číslo … Continue reading Číslo 9

Číslo 8

Charakteristika čísla osm Osmička je nejmocnější ze všech  čísel. Je to číslo peněz, ambicí, vůle, logického myšlení, obrazotvornosti a organizačních schopností. Značí zájem o hmotný svět, zaměření na získávání majetku, peněz, na úspěch a zisk. Symbolizuje i touhu po moci, slávě, vlivu a sexu. Je to číslo vyjadřující osud, rovnováhu a spravedlnost. V povaze člověka představuje … Continue reading Číslo 8

Číslo 7

Charakteristika čísla sedm Číslo sedm je vyjádřeno klíčovými slovy zkušenost, moudrost a záhadnost.  Sedmička je jedním z nejcitlivějších čísel (mimo sedmičky to jsou ještě dvojka, šestka a vícečetné jedničky). Je to číslo zájmu o duchovno, náboženství, filosofii, mysticismus, nevědomí, číslo nadsmyslových a léčitelských schopností. Vyjadřuje čas odpočinku, meditace, analýzy, zklidnění se, stáhnutí se do ústraní, hledání … Continue reading Číslo 7

Číslo 6

Charakteristika čísla šest Číslo šest charakterizují slova harmonie a soulad. Je to číslo smyslu pro krásu a estetiku. Označuje také soucit, mírumilovnost, ochotu pomáhat, obětavost, zodpovědnost, spravedlnost, rovnováhu, vyrovnanost a pečlivost.  Je nositelem statečnosti, dobročinných sklonů, smyslu pro nestrannost, veselosti a optimismu. Zahrnuje také všechny druhy vztahů, jako jsou láska, přátelství, sexualita, mateřství, manželství, rodina … Continue reading Číslo 6

Číslo 5

Charakteristika čísla pět Klady čísla pět jsou mnohostrannost, chytrost, nadšení, vůdcovské schopnosti, cílevědomost a odhodlání. Mají zálibu v cestování. Pětka umí vytvářet praktická a tvůrčí řešení, touží po činnosti,  nových zkušenostech a prostředí. Je to číslo společenského kontaktu, snadného získávání přátel a úspěchu v lásce. Symbolizuje obchodní zdatnost, touhu po svobodě, dobrodružnost, smyslnost, tělesnost, fyzickou lásku a … Continue reading Číslo 5

Číslo 4

Charakteristika čísla čtyři Číslo čtyři vyjadřuje zručnost, asertivitu, touhu po dokonalosti, organizační schopnosti a pracovitost.  Je také číslem vyjadřující řád, rovnováhu, organizační schopnosti, spravedlnost, stálost, houževnatost a stabilitu. Negativními rysy čtyřky jsou pomalost, malá představivost, velká dřina, omezenost či puntičkářství. Čtyřka jako číslo měsíce a roku Tato charakteristika se týká osob narozených v dubnu a  letech, … Continue reading Číslo 4

Číslo 3

Charakteristika čísla tři V případě trojky jde o číslo vyjadřující mentální schopnosti a studijní potenciál, bystrý intelekt, energii, chápavost, vnímavost, pojmovou představivost, originalitu, veselost, optimismus a radost ze života. Vyznačuje se také silou, nezávislostí, jistotou, svobodou, nadšením a schopností postarat se sama o sebe. Trojka se ráda obklopuje lidmi. Lidé pod vlivem trojky mají dobrý vkus … Continue reading Číslo 3

Číslo 2

Charakteristika čísla dva Číslo dva je číslo symbolizující intuici, rovnováhu, soucit, cit, diplomacii, spolupráci, schopnost vcítit se do druhých, ženský princip a pasivitu. Dvojka je také nositelem ohleduplnosti, společenskosti, sociálního cítění, snahy o soulad a harmonii stejně jako číslo přizpůsobivosti. Nedostatky které s sebou číslo dvě nese může být například přílišné sebeobětování, přizpůsobivost, váhavost a … Continue reading Číslo 2