Numerologie

Jak využít znalost čísel

Numerologie

Význam čísel

V numerologii mají čísla symbolický význam a jsou interpretována jako vibrace, které ovlivňují život jednotlivce.

Číslo 1

Jednička je číslo schopnosti slovně vyjádřit své city a pocity, číslo „já“ a ega, originality, vůdčích schopností, ctižádosti a individuality. Vyjadř...

Číslo 2

Číslo dva je číslo symbolizující intuici, rovnováhu, soucit, cit, diplomacii, spolupráci, schopnost vcítit se do druhých, ženský princip a pasivitu. ...

Číslo 3

V případě trojky jde o číslo vyjadřující mentální schopnosti a studijní potenciál, bystrý intelekt, energii, chápavost, vnímavost, pojmovou představi...

Číslo 4

Číslo čtyři vyjadřuje zručnost, asertivitu, touhu po dokonalosti, organizační schopnosti a pracovitost. Je také číslem vyjadřující řád, rovnováhu, or...

Číslo 5

Klady čísla pět jsou mnohostrannost, chytrost, nadšení, vůdcovské schopnosti, cílevědomost a odhodlání. Mají zálibu v cestování. Pětka umí vytvářet p...

Číslo 6

Číslo šest charakterizují slova harmonie a soulad. Je to číslo smyslu pro krásu a estetiku. Označuje také soucit, mírumilovnost, ochotu pomáhat, obět...

Číslo 7

Číslo sedm je vyjádřeno klíčovými slovy zkušenost, moudrost a záhadnost. Sedmička je jedním z nejcitlivějších čísel (mimo sedmičky to jsou ještě dvoj...

Číslo 8

Osmička je nejmocnější ze všech čísel. Je to číslo peněz, ambicí, vůle, logického myšlení, obrazotvornosti a organizačních schopností. Značí zájem o ...

Číslo 9

Číslo devět vyjadřuje lidskost, soucit, altruismus, ideály, velkorysost, štědrost, ochotu pomáhat, poctivost, vznešenost, ušlechtilost, pedagogické n...

Číslo 11

Již dříve v článku jsem zmiňovala speciální význam tzv. mistrovských čísel, mezi něž patří i číslo 11. Vyjde-li tedy v některém z mezisoučtů číslo je...

Číslo 22

Stejně jako číslo jedenáct tak i číslo dvacet dva patří mezi mistrovská čísla a vyjde-li v mezisoučtu, neredukuje se již na jedno číslo.