Numerologie

Jak využít znalost čísel

Numerologie

Číslo 8

Osmička je nejmocnější ze všech čísel. Je to číslo peněz, ambicí, vůle, logického myšlení, obrazotvornosti a organizačních schopností. Značí zájem o hmotný svět, zaměření na získávání majetku, peněz, na úspěch a zisk. Symbolizuje i touhu po moci, slávě, vlivu a sexu.

Je to číslo vyjadřující osud, rovnováhu a spravedlnost. V povaze člověka představuje moc, sílu, zdatnost, vůdcovské a organizační schopnosti, ctižádost, cílevědomost, bojovnost, houževnatost, schopnost zdolávat překážky, pracovitost a píli, ale také bezohlednost, prudkost, strohost, panovačnost, manipulaci s ostatními nebo agresivitu.

Osmička jako číslo měsíce nebo roku

Pod vlivem osmičky jsou lidé narození v srpnu a v roce, jehož součet dává číslo osm. Jde např. o roky 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006. Velké množství lidí s číslem osm jako číslem měsíce nebo roku mají hodně vyhraněný vztah k jednomu nebo oběma svým rodičům.

Jelikož osmička je číslo nekompromisní, lidé s osmičkou jako číslem měsíce nebo roku často jednoho nebo oba rodiče zbožňují, či se naopak s nimi nesnesou nebo si jich neváží. Často jim trvá větší část života, než tuto situaci dokáží nějak zpracovat. Stává se ale, že si vyberou partnera s povahovými rysy, které v obdobné podobě má i rodič, s nímž mají problém.

V mnoha případech jsou to ale i rodiče, kteří ve vztahu ke svým „osmičkovým“ dětem nedokáží urovnat neshody. Lidé s číslem měsíce nebo roku osm jsou silní, houževnatí a cílevědomí a proto jsou schopni dosáhnout čehokoliv.

V partnerském vztahu dokáží být druhému oporou a jistotou, dokáží být ale i náladoví a vznětliví. Jejich organizační a vůdcovské schopnosti jsou mimořádné a vše co dělají se snaží dělat dokonale.

Osmička jako životní (osudové) číslo

Osoba jejíž životním číslem je číslo osm je ctižádostivá, toužící po úspěchu, moci a penězích. Disponuje organizačními a řídícími schopnostmi, je vytrvalá, houževnatá a konzervativní. Životní cesta tohoto člověka bývá často obtížná a plná překážek. Nicméně tato osoba má v sobě zároveň sílu a vůli překážky překonávat. Téma života lidí s životním číslem osm je rovnováha a karma – zákon příčiny a následku.

Tito lidé nenaleznou štěstí, pokud nebudou zachovávat rovnováhu mezi příčinou a následkem, dáváním a braním. Někteří z lidí s životním číslem osm rádi hromadí bohatství a materiální statky. Životním úkolem lidí s životním číslem osm je nalézt rovnováhu mezi materiálním a duchovním světem a uvědomit si, že materiální bohatství jim nepřinese uspokojení, pokud nebude sloužit ku prospěchu ostatních.

Ovlivnění číslem osm se může v negativní podobě projevit ve formě útočnosti, tvrdosti, bezohlednosti, přílišné dominance, nesnášenlivosti, zneužíváním moci, náladovostí či velkým míněním o sobě.

Použitá literatura

  • František Krum – Základy numerologie – věštění z čísel a karet
  • Robin Steinová – Numerologie – čísla lásky
  • Anna Šanová – Velká kniha Numerologie – učebnice numerologie pro každého
  • Jules Silver – Numerologie – Magie a mystika čísel
  • Milan Walek – Numerologie v praxi – Tajná řeč čísel
  • Dawne Kovan – Tajemství numerologie
  • Robert Griesbeck – Učebnice numerologie – Esoterika a Astrologie v Numerologii
  • Jitka Kadlecová – Jméno a numerologie