Numerologie

Jak využít znalost čísel

Numerologie

Číslo 4

Číslo čtyři vyjadřuje zručnost, asertivitu, touhu po dokonalosti, organizační schopnosti a pracovitost. Je také číslem vyjadřující řád, rovnováhu, organizační schopnosti, spravedlnost, stálost, houževnatost a stabilitu. Negativními rysy čtyřky jsou pomalost, malá představivost, velká dřina, omezenost či puntičkářství.

Čtyřka jako číslo měsíce a roku

Tato charakteristika se týká osob narozených v dubnu a letech, jejichž součet dává číslo čtyři – např. 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002, 2011.

Tito lidé jsou velmi metodičtí a disciplinovaní. Nenechávají se strhnout k ukvapenému jednání ani závěrům (to platí v případě, že nemají číslo dne narození, které je ovlivňuje opačným způsobem). Pokud je někdo do něčeho nutí, vzepřou se.

Jde o lidi velmi organizačně schopné. Jedna z jejich životních priorit je osobní zajištění. Vlivem toho mají sklony k hromadění materiálního bohatství. Co se práce týče, jsou velmi ukáznění a rádi vidí hmatatelný výsledek své práce. Jsou to lidé, na které je spolehnutí.

Čtyřka jako životní (osudové) číslo

Lidé, kteří mají životní číslo čtyři jsou pracovití, konzervativní, mají smysl pro povinnost a nemají rádi změny. Jsou často fyzicky zdatní, a tak si rádi vybírají povolání, záliby a činnosti, ve kterých svoji fyzickou sílu a obratnost mohou využít.

V jiném případě zase rádi volí povolání, v kterých mohou nosit uniformu a která vyžadují dodržování určitého řádu. Úspěchu tito lidé dosahují usilovnou prací a spíše až v pozdějším věku. Často se stává, že mají černobílé vidění světa.

Někdy si ze strachu z citového zranění kolem sebe staví ochrannou zeď. Mnozí z nich neoplývají velkým sebevědomím, a tak potřebují být chváleni. Je důležité, aby se tito lidé naučili uvolňovat svoji energii a naučili se odpočívat. Pokud se to nenaučí, dochází k tomu, že drží přetlak, prožitky a energii uvnitř sebe. To má za následek nervové napětí, žaludeční potíže nebo bolesti hlavy.

Použitá literatura

  • František Krum – Základy numerologie – věštění z čísel a karet
  • Robin Steinová – Numerologie – čísla lásky
  • Anna Šanová – Velká kniha Numerologie – učebnice numerologie pro každého
  • Jules Silver – Numerologie – Magie a mystika čísel
  • Milan Walek – Numerologie v praxi – Tajná řeč čísel
  • Dawne Kovan – Tajemství numerologie
  • Robert Griesbeck – Učebnice numerologie – Esoterika a Astrologie v Numerologii
  • Jitka Kadlecová – Jméno a numerologie