Numerologie

Jak využít znalost čísel

Numerologie

Číslo 22

Stejně jako číslo jedenáct tak i číslo dvacet dva patří mezi mistrovská čísla a vyjde-li v mezisoučtu, neredukuje se již na jedno číslo.

Charakteristika čísla dvacet dva

V tomto případě se slučují účinky čísla dvě v zesílené podobě s číslem čtyři, které je výsledkem součtu čísla dvacet dva. Toto číslo obsahuje potenciál dvojky ve formě vysoké citlivosti, intuice, jasnovidných schopností, vhledů do budoucnosti a dalšího.

Pro zdárné splnění svých vizí musí lidé pod vlivem čísla dvacet dva překonat duševní pasivitu a stát se po duševní stránce trochu agresivnějšími. Toto číslo s sebou nese touhu po harmonii vyjádřenou ve formě umění a krásy.

Vliv čísla čtyři (součet čísla dvacet dva) ovlivňuje číslo dvacet dva tak, že lidé pod vlivem tohoto čísla mohou působit tvrdě a nepřístupně, uvnitř ale skrývají velmi citlivé nitro. Nástrahami tohoto čísla může být zrada, přecitlivělost, neopatrnost, zmatek a přílišná duševní zátěž.

Dvacet dva jako životní (osudové) číslo

Osoby s životním číslem dvacet dva jsou velmi inteligentní. Zabývají se kolektivními činnostmi spíše než individuálními a mají touhu budovat věci pro druhé. Svůj osobní život staví až na druhé místo.

Jsou to lidé silní, plní inspirace, schopni vnímat a vidět široké souvislosti. Mají dobrou intuici, proto je důležité, aby se jí řídili. Lidé s životním číslem dvacet dva by si měli dát pozor na duševní přetíženost a měli by se naučit většímu soustředění.

Použitá literatura

  • František Krum – Základy numerologie – věštění z čísel a karet
  • Robin Steinová – Numerologie – čísla lásky
  • Anna Šanová – Velká kniha Numerologie – učebnice numerologie pro každého
  • Jules Silver – Numerologie – Magie a mystika čísel
  • Milan Walek – Numerologie v praxi – Tajná řeč čísel
  • Dawne Kovan – Tajemství numerologie
  • Robert Griesbeck – Učebnice numerologie – Esoterika a Astrologie v Numerologii
  • Jitka Kadlecová – Jméno a numerologie