Numerologie

Jak využít znalost čísel

Numerologie

Rozbor jména

Druhým neméně důležitým údajem pro numerologickou analýzu osobnosti je jméno a příjmení. Jelikož každé písmeno odpovídá vibracím určité číslice, lze jméno převést do číselného vyjádření – písmena se převádí bez diakritiky.

Tabulka převodu písmen na čísla resp. čísla přiřazená jednotlivým písmenům se mohou v různých zdrojích lišit. Záleží na tom, zda autor používá převodní tabulku, která vzešla z kabaly (druh židovské mystiky), nebo z „moderního“ numerologického systému.

Při numerologickém rozboru hrají významnou roli i umělecká jména, přezdívky nebo tvar jména při oslovování. Pro účely rozboru se používá jméno/tvar jména, který člověk používá nejčastěji, či kterým člověka okolí nejčastěji oslovuje. Jmenuje-li se tedy žena třeba Petra, ale nechá se oslovovat Pety a původní tvar jména téměř nepoužívá, je více pod vlivem Pety a pro numerologický výpočet se použije tento tvar jména.

Fakt, že jméno ovlivňuje charakter, vlohy a další charakteristiku osobnosti, můžete využít například při výběru jména pro vašeho potomka. Lze mu vybrat jméno nejen podle toho, jak se vám líbí či jak vám zní, ale i podle toho, jaké dá dítěti vlastnosti. Budete-li se tedy rozhodovat mezi více jmény, můžete se podívat na jejich numerologický význam a následně vybrat jméno, které u dítěte podpoří určité vlastnosti nebo které mu přinese v životě největší prospěch.

Možná vás také napadne co ženy, které po svatbě přebírají manželovo příjmení? Změní je to? Odpověď zní ano. Vyvdané příjmení skutečně mění charakter, neboť žena začíná být pod vlivem vibrací jiných čísel. Žena si může přijetím manželova příjmení polepšit nebo pohoršit.

Nové příjmení ji může třeba pomoci doplnit schopnosti/potenciál, které jí původní příjmení nedávalo. Přináší však změnu, která může následně ovlivnit partnerský vztah. Novým příjmením proměněná žena totiž může k manželovi „pasovat“ buď více nebo méně oproti tomu, když byla ještě pod vlivem svého rodného příjmení.

Vztah se tak může stát harmoničtější, nebo si partneři mohou rozumět méně. To jsou některé z těch případů, kdy si manžel stěžuje, že manželka není ta žena, kterou si bral. Takže milé ženy, chystáte-li se vdávat, může být praktické zjistit si předem, jaké vlastnosti vám přinese manželovo příjmení a jak k sobě s manželem „osobnostně padnete“ po změně příjmení.

Pak se můžete rozhodnout, zda manželovo příjmení přijmout, či si ponechat rodné. Z opačného pohledu může být praktické i pro budoucího manžela, nechat si udělat numerologický a partnerský rozbor, a to v obou variantách – s příjmením budoucí ženy za svobodna i po sňatku (pokud by přijala jeho příjmení). Muž by tak mohl dojít ke zjištění, že trvat na přijetí jeho příjmení manželkou nemusí být šťastný nápad.

Není ale třeba až tak velkých změn, jako je přijetí nového příjmení, aby byl změněn charakter či osud člověka. V případě Napoleona Bonaparte stačilo vypuštění jednoho písmene v jeho jméně na to, aby změnil svůj osud. V mládí si Napoleon říkal Napoleon Buonaparte.

Později se ale začal nazývat Bonaparte, vypustil tedy „u“. Tato drobná změna ovlivnila součet číslic jeho jména a v konečném důsledku i ne šťastné zakončení jeho života. Nové součtové číslo jména totiž symbolizovalo revoluci, temnotu, porážku a konec plný utrpení. V tomto duchu se nesl i Napoleonův závěr života.

Použitá literatura

  • František Krum – Základy numerologie – věštění z čísel a karet
  • Robin Steinová – Numerologie – čísla lásky
  • Anna Šanová – Velká kniha Numerologie – učebnice numerologie pro každého
  • Jules Silver – Numerologie – Magie a mystika čísel
  • Milan Walek – Numerologie v praxi – Tajná řeč čísel
  • Dawne Kovan – Tajemství numerologie
  • Robert Griesbeck – Učebnice numerologie – Esoterika a Astrologie v Numerologii
  • Jitka Kadlecová – Jméno a numerologie