Numerologie

Jak využít znalost čísel

Numerologie

Číslo 9

Číslo devět vyjadřuje lidskost, soucit, altruismus, ideály, velkorysost, štědrost, ochotu pomáhat, poctivost, vznešenost, ušlechtilost, pedagogické nadání a vynalézavost. Symbolizuje také duchovní sílu, hledání smyslu života, zájem o tajemno, duchovno, mystiku, filosofii, umění a vědu.

Je to číslo zakončení, završení a naplnění. Toto číslo má velký magický a rituální význam. Je to číslo analytického myšlení, rychlého chápání, moudrosti, mentální energie i hromadění poznatků. Negativními projevy devítky mohou být nepraktičnost v běžném životě, vnitřní neklid, impulzivnost, odkládání a nedokončování práce, kritičnost nebo neschopnost soustředění.

Devítka jako číslo měsíce nebo roku

Devítkou jsou ovlivněni lidé narození v září a v letech, jejichž součet dává číslo devět. Příklady let se součtem devět jsou 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007. Lidé narození v letech jejichž součet je devět nebo v měsíci září jsou uvážliví, mají silný smysl pro odpovědnost, hodně a ochotně se angažují v nejrůznějších věcech.

Jelikož devítka v sobě zahrnuje i všechna ostatní čísla, tak i lidé s číslem měsíce nebo roku devět mají v sobě obsaženy zkušenosti všech ostatních čísel. Jsou to schopní, ale zároveň skromní lidé. Nejvíce starostí si dělají kvůli práci a rodině. Jsou to lidé, kteří se dokáží zaměstnat v životě tím, co je uspokojuje. Když vidí, že je někde něco potřeba udělat, jdou a bez velkých řečí to udělají.

Velké procento lidí s číslem měsíce nebo roku devět jsou např. výborní učitelé nebo ošetřovatelé. Jsou to lidé upřímní, věrní a velkorysí. Mají dobré analytické schopnosti. Umí proniknout pod vnější slupku, takže je v podstatě nemožné těmto lidem lhát, protože Vás většinou ihned odhalí. Jsou to lidé přímočaří a otevření, zvyklí ve svém myšlení směřovat k jádru věci.

Devítka jako životní číslo

Pro lidi s životním číslem devět není priorita materiální zabezpečení. Daleko důležitějšími hodnotami pro ně jsou láska, přátelství a pravda. Pravda je pro tyto lidi natolik důležitá, že někteří z nich se po určité období života intenzivně zabývají a zajímají o duchovní otázky.

Jsou to hloubaví lidé s dobrými analytickými schopnostmi. Odpovědnost je pro ně velmi zásadní otázka, a tak v průběhu života často mají sklony přebírat odpovědnost za nejrůznější lidi nebo instituce. Proto je důležité, aby se nevydávali příliš, ale aby dokázali najít rovnováhu mezi vydáváním své energie a obnovením svých vnitřních sil.

V některých případech osoby s životním číslem devět mají touhu podnikat cesty za účelem získání zkušeností. Někdy se tito lidé setkávají s významnými osobnostmi nebo vystupují na veřejnosti. Snadno se učí, hledají ideály, smysl života, touží po duchovní dokonalosti.

Často si tito lidé neuvědomují hloubku své moudrosti, účasti a porozumění, a to do té doby, dokud nezačnou tyto své vlastnosti spontánně a nezištně předávat druhým. Co se týče možných negativních projevů životního čísla devět uvedla bych přecitlivělost, napětí, neklid, osamělost, vznětlivost či sklony k iluzím.

Použitá literatura

  • František Krum – Základy numerologie – věštění z čísel a karet
  • Robin Steinová – Numerologie – čísla lásky
  • Anna Šanová – Velká kniha Numerologie – učebnice numerologie pro každého
  • Jules Silver – Numerologie – Magie a mystika čísel
  • Milan Walek – Numerologie v praxi – Tajná řeč čísel
  • Dawne Kovan – Tajemství numerologie
  • Robert Griesbeck – Učebnice numerologie – Esoterika a Astrologie v Numerologii
  • Jitka Kadlecová – Jméno a numerologie