Numerologie

Jak využít znalost čísel

Numerologie

Číslo 5

Klady čísla pět jsou mnohostrannost, chytrost, nadšení, vůdcovské schopnosti, cílevědomost a odhodlání. Mají zálibu v cestování. Pětka umí vytvářet praktická a tvůrčí řešení, touží po činnosti, nových zkušenostech a prostředí.

Je to číslo společenského kontaktu, snadného získávání přátel a úspěchu v lásce. Symbolizuje obchodní zdatnost, touhu po svobodě, dobrodružnost, smyslnost, tělesnost, fyzickou lásku a skony k hazardu.

Pětka jako číslo měsíce nebo roku

Tento popis se vztahuje na lidi narozené v květnu a v letech jejichž součet dává číslo pět, tedy např. 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994 a každý další 9. rok. Lidé narození v těchto letech nebo v měsíci květnu jsou nositelé odvahy, energie a osobního kouzla.

Mají velkou mentální a emocionální sílu a mnoho z nich i velké vůdcovské schopnosti. Vůči těmto lidem je dobré si od začátku stanovit hranice, jinak budou mít tendence vás vést a řídit. Dokáží být velmi pracovití a vytrvalí, ale to v případě, že je jejich práce baví.

Vybírají si obvykle povolání, v kterých řídí, vedou nebo určují pravidla. O svůj cíl dokáží usilovat s velkou energií a vytrvalostí. Nemají rádi, pokud je někdo omezuje. Často bývají náladoví.

Pětka jako životní (osudové) číslo

Lidé, kteří mají životní číslo pět touží po svobodě a nezávislosti. Rádi cestují, poznávají nová místa, lidi i kultury. Vyhledávají změnu, pohyb, riziko a dobrodružství. Nemají rádi rutinu, nudu ani jednotvárnost.

Jsou otevřeni novým věcem, myšlenkám a postupům. Jsou to lidé disponující vůdcovskými schopnostmi. Jsou nestálí a svobodomyslní. Pokud správně nasměrují svůj přebytek energii, mají potenciál mentálně i fyzicky vyniknout v jakémkoliv oboru.

Použitá literatura

  • František Krum – Základy numerologie – věštění z čísel a karet
  • Robin Steinová – Numerologie – čísla lásky
  • Anna Šanová – Velká kniha Numerologie – učebnice numerologie pro každého
  • Jules Silver – Numerologie – Magie a mystika čísel
  • Milan Walek – Numerologie v praxi – Tajná řeč čísel
  • Dawne Kovan – Tajemství numerologie
  • Robert Griesbeck – Učebnice numerologie – Esoterika a Astrologie v Numerologii
  • Jitka Kadlecová – Jméno a numerologie