Numerologie

Jak využít znalost čísel

Numerologie

Číslo 3

V případě trojky jde o číslo vyjadřující mentální schopnosti a studijní potenciál, bystrý intelekt, energii, chápavost, vnímavost, pojmovou představivost, originalitu, veselost, optimismus a radost ze života.

Vyznačuje se také silou, nezávislostí, jistotou, svobodou, nadšením a schopností postarat se sama o sebe. Trojka se ráda obklopuje lidmi. Lidé pod vlivem trojky mají dobrý vkus na oblékání.

Projeví-li se negativní stránky trojky, budou to přílišná kritičnost, sklon k výstřelkům, klamání ostatních, vrtkavost, netečnost nebo přílišná bezstarostnost.

Trojka jako číslo měsíce nebo roku

Tento popis se týká lidí narozených v březnu a prosinci a např. v letech. 1965, 1974, 1983, 1992…, tedy letech, jejichž součet dává číslo tři a mají mezi sebou devítiletý odstup. Tyto osoby jsou komunikativní a jsou rádi v kontaktu s lidmi.

Jsou vtipní, přátelští, veselí, jsou schopni zasmát se sami sobě. Někdy mohou být i trochu drzí, v kolektivu ale bývají oblíbení. Nenechají si líbit kritiku. Pokud jsou někým kritizováni, ihned uplatní svůj ostrý jazyk. V běžných každodenních záležitostech bývají trochu zmatkáři.

Trojka jako životní (osudové) číslo

Lidé s životním číslem tři jsou tvořiví, aktivní, inteligentní a mají potřebu seberealizace. Rádi spolupracují s ostatními lidmi, nejlépe jim vyhovuje spolupráce ve dvojici. Mají osobní kouzlo, jsou vtipní, mívají smysl pro humor a ve společnosti jsou oblíbení.

Často se jim dobře pracuje pod určitou dávkou stresu. Jsou tvořiví a originální při řešení problémů. Pro svoji činnost potřebují volnost a prostor a nemají rádi nudu. Je třeba si dát pozor na výbušnost, roztěkanost, neklid a mít pod kontrolou sklony k velké kritičnosti vůči ostatním. Je třeba se naučit větší míře diplomacie.

Použitá literatura

  • František Krum – Základy numerologie – věštění z čísel a karet
  • Robin Steinová – Numerologie – čísla lásky
  • Anna Šanová – Velká kniha Numerologie – učebnice numerologie pro každého
  • Jules Silver – Numerologie – Magie a mystika čísel
  • Milan Walek – Numerologie v praxi – Tajná řeč čísel
  • Dawne Kovan – Tajemství numerologie
  • Robert Griesbeck – Učebnice numerologie – Esoterika a Astrologie v Numerologii
  • Jitka Kadlecová – Jméno a numerologie