Numerologie

Jak využít znalost čísel

Numerologie

Číslo 1

Jednička je číslo schopnosti slovně vyjádřit své city a pocity, číslo „já“ a ega, originality, vůdčích schopností, ctižádosti a individuality. Vyjadřuje dokonalost, jedinečnost, soběstačnost, hrdost, nezávislost, bojovnost, tvořivost, odlišnost, vynalézavost a elán.

Co se týče negativních aspektů tohoto čísla, může přinášet osamělost, izolaci, samotu, egoismus, neschopnost vyslechnout radu, vládychtivost či neschopnost spolupráce.

Jednička jako číslo měsíce nebo roku

Tato charakteristika se týká osob narozených v 1. měsíci, tedy v lednu; v 10. měsíci (1 + 0 = 1), tedy v říjnu a v roce, jehož součet dává číslo 1 – např. rok 1981 (1 + 9 + 8 + 1 = 19 = 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1). Ti, kteří mají číslo měsíce nebo roku jedna, potřebují ve svém životě určitou míru volnosti, samostatnosti a úspěchu.

Ve společnosti mají sklon se zpočátku držet zpátky, a proto jim trvá určitou chvíli, než se rozhodnou do něčeho zapojit. Čas od času se také potřebují stáhnout do ústraní, kde načerpávají energii. Tito lidé neradi hrají druhé housle, chtějí být jedničky a v oblasti milostných vztahů to platí obzvlášť.

Někteří z nich mají rádi v životě vzruch a pokud se jim ho nedostává, vytvářejí si ho i sami. Bývají velmi ctižádostiví a dokáží být velmi usilovní v dosahování toho, co si předsevzali. Projeví-li se u těchto lidí negativní vlastnost jedničky, dochází k tomu, že jsou náladoví. Mohou se z nich stát až neurotici. Také mohou zažívat pocity osamění a odcizení.

Jednička jako životní (osudové) číslo

Životní číslo jedna je číslo odvahy, inspirace, silné vůle a vynalézavosti, aktivity, nezávislosti a tvůrčích schopností. Má-li člověk jako životní číslo jedna, má velké ambice, touhu prosadit se a potřebu projevit své schopnosti.

Díky průkopnickému duchu mohou být tito lidé úspěšní v „prošlapávání“ a objevování nových cest. Mají řídící a vůdčí schopnosti, bývají dominantní a upřednostňují spíše individuální úspěch. Úskalím pro lidi s životním číslem jedna může být jejich tvrdohlavost, nadřazenost vůči ostatním, či pocity izolace a osamělosti.

Použitá literatura

  • František Krum – Základy numerologie – věštění z čísel a karet
  • Robin Steinová – Numerologie – čísla lásky
  • Anna Šanová – Velká kniha Numerologie – učebnice numerologie pro každého
  • Jules Silver – Numerologie – Magie a mystika čísel
  • Milan Walek – Numerologie v praxi – Tajná řeč čísel
  • Dawne Kovan – Tajemství numerologie
  • Robert Griesbeck – Učebnice numerologie – Esoterika a Astrologie v Numerologii
  • Jitka Kadlecová – Jméno a numerologie